1 P 5,12

Pozdrowienia
5 12 Krótko, jak mi się wydaje, wam napisałem przy pomocy Sylwana*, wiernego brata, upominając i stwierdzając, że taka jest prawdziwa łaska Boża, w której trwajcie.


Przypisy

5,12 - Jest to Sylas, współpracownik św. Pawła - por. Dz 15,22.27.32.40; Dz 16,19.25.29; Dz 17,4.10.14n; Dz 18,5; 2 Kor 1,19; 1 Tes 1,1; 2 Tes 1,1.

Zobacz rozdział