1 P 5,13

Pozdrowienia
5 13 Pozdrawia was ta*, która jest w Babilonie* razem z wami wybrana, oraz Marek*, mój syn*.


Przypisy

5,13 - "Ta" - Wlg dodaje: "Kościół" (ekklesia jest rodzaju żeńskiego): "w Babilonie" - symboliczna nazwa Rzymu; "Marek" - ewangelista; "syn" - w sensie duchowym.

Zobacz rozdział