1 P 5,9

Napomnienia końcowe
5 9 Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu! Wiecie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie.


Zobacz rozdział