1 Sm 1,1.20

HELI I SAMUEL
Dziecię uproszone u Boga
1 1 Był pewien człowiek w Ramataim, Sufita z górskiej okolicy Efraima, imieniem Elkana, syn Jerochama, syna Elihu*, syna Tochu, syna Sufa Efratyty. 20 Anna poczęła i po upływie dni urodziła syna i nazwała go imieniem Samuel, ponieważ [powiedziała]: Uprosiłam go u Pana*.


Przypisy

1,1 - Por. 1 Krn 6,12;
1,20 - Szwmul = "Bóg wysłuchał".

Zobacz rozdział