1 Sm 11,14n

SAMUEL I SAUL
Walka z Ammonitami wzmacnia Saula
11 14 Samuel odezwał się do ludu: «Chodźcie, udamy się do Gilgal, tam na nowo ustalona* będzie władza królewska». 15 Wszyscy wyruszyli do Gilgal i obwołali tam królem Saula, przed obliczem Pana w Gilgal. Tam też przed Panem złożyli ofiary biesiadne. Saul radował się bardzo wraz z całym ludem izraelskim.


Przypisy

11,14 - Inni popr.: "poświęcona".

Zobacz rozdział