1 Sm 11,15

SAMUEL I SAUL
Walka z Ammonitami wzmacnia Saula
11 15 Wszyscy wyruszyli do Gilgal i obwołali tam królem Saula, przed obliczem Pana w Gilgal. Tam też przed Panem złożyli ofiary biesiadne. Saul radował się bardzo wraz z całym ludem izraelskim.


Zobacz rozdział