1 Sm 11,6

SAMUEL I SAUL
Walka z Ammonitami wzmacnia Saula
11 6 Opanował wtedy Saula Duch Boży, gdy słuchał tych słów, i wpadł w wielki gniew.


Zobacz rozdział