1 Sm 13,14

SAMUEL I SAUL
Początek wojen z Filistynami
13 14 A teraz panowanie twoje nie ostoi się. Pan wyszukał sobie człowieka według swego serca: ustanowił go Pan wodzem swego ludu, nie zachowałeś bowiem tego, co ci Pan polecił».


Zobacz rozdział