1 Sm 14,30

SAMUEL I SAUL
Klęska Filistynów
14 30 Och! Gdyby się dzisiaj lud dobrze pożywił łupem, który zdobył na swoich wrogach, z pewnością większa byłaby wtedy klęska Filistynów».


Zobacz rozdział