1 Sm 14,6

SAMUEL I SAUL
Klęska Filistynów
14 6 Jonatan powiedział do swego giermka: «Chodź, podejdziemy do straży tych nieobrzezańców. Może Pan uczyni coś dla nas, gdyż dla Pana nie stanowi różnicy ocalić przy pomocy wielu czy niewielu».


Zobacz rozdział