1 Sm 15,28

SAMUEL I SAUL
Święta wojna z Amalekitami i odrzucenie Saula*
15 28 Wtedy rzekł do niego Samuel: «Pan odebrał ci dziś królestwo izraelskie, a powierzył je komu innemu, lepszemu od ciebie.


Przypisy

15,1 - 1 Sm 15,1-35 W związku z wojną prowadzoną z Amalekitami dochodzi do sporu między królem a prorokiem. Przyczyną jego jest zachowanie zdobyczy obłożonej klątwą. Podobne konflikty zarysowywały się później, np. między Achabem a Eliaszem.

Zobacz rozdział