1 Sm 15,29

SAMUEL I SAUL
Święta wojna z Amalekitami i odrzucenie Saula*
15 29 Chwała Izraela nie kłamie i nie żałuje*, gdyż to nie człowiek, aby żałował».


Przypisy

15,1 - 1 Sm 15,1-35 W związku z wojną prowadzoną z Amalekitami dochodzi do sporu między królem a prorokiem. Przyczyną jego jest zachowanie zdobyczy obłożonej klątwą. Podobne konflikty zarysowywały się później, np. między Achabem a Eliaszem.
15,29 - Postanowienie Boże jest nieodwołalne. Natomiast w 1 Sm 15,11.35 to samo słowo na ludzi sposób wyraża ocenę niewierności wybrańca.

Zobacz rozdział