1 Sm 16,12

SAUL I DAWID
Namaszczenie Dawida
16 12 Posłał więc i przyprowadzono go: był on rudy*, miał piękne oczy i pociągający wygląd. - Pan rzekł: «Wstań i namaść go, to ten».


Przypisy

16,12 - Trudno dać pewne tłumaczenie tego wyrazu. Być może określa on blondyna.

Zobacz rozdział