1 Sm 16,12n

SAUL I DAWID
Namaszczenie Dawida
16 12 Posłał więc i przyprowadzono go: był on rudy*, miał piękne oczy i pociągający wygląd. - Pan rzekł: «Wstań i namaść go, to ten». 13 Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Począwszy od tego dnia duch Pański opanował Dawida. Samuel zaś udał się z powrotem do Rama.


Przypisy

16,12 - Trudno dać pewne tłumaczenie tego wyrazu. Być może określa on blondyna.

Zobacz rozdział