1 Sm 16,13

SAUL I DAWID
Namaszczenie Dawida
16 13 Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Począwszy od tego dnia duch Pański opanował Dawida. Samuel zaś udał się z powrotem do Rama.


Zobacz rozdział