1 Sm 16,23

SAUL I DAWID
Dawid w łaskach monarchy
16 23 A kiedy zły duch zesłany przez Boga napadał na Saula, brał Dawid cytrę i grał. Wtedy Saul doznawał ulgi, czuł się lepiej, a zły duch odstępował od niego.


Zobacz rozdział