1 Sm 16,9

SAUL I DAWID
Namaszczenie Dawida
16 9 Potem Jesse przedstawił Szammę. Samuel jednak oświadczył: «Ten też nie został wybrany przez Pana».


Zobacz rozdział