1 Sm 17,13

SAUL I DAWID
Walka Dawida z Goliatem
17 13 Trzej starsi synowie Jessego wyruszyli, udając się za Saulem na wojnę. Ci trzej synowie, którzy wyruszyli na wojnę, nosili imiona: najstarszy Eliab, drugi Abinadab, a trzeci Szamma.


Zobacz rozdział