1 Sm 17,45

SAUL I DAWID
Walka Dawida z Goliatem
17 45 Dawid odrzekł Filistynowi: «Ty idziesz na mnie z mieczem, dzidą i zakrzywionym nożem, ja zaś idę na ciebie w imię Pana Zastępów, Boga wojsk izraelskich, którym urągałeś.


Zobacz rozdział