1 Sm 18,4

SAUL I DAWID
Walka Dawida z Goliatem
18 4 Jonatan zdjął płaszcz, który miał na sobie, i oddał go Dawidowi, jak i resztę swojego stroju* - aż do swego miecza, łuku i pasa.


Przypisy

18,4 - Szata zastępuje niejako samą osobę (por. 1 Sm 24,6).

Zobacz rozdział