1 Sm 19,9

SAUL I DAWID
Zasadzki Saula
19 9 Zły zaś duch, zesłany przez Pana, opanował Saula, kiedy przebywał on w domu, trzymając dzidę w ręku, a Dawid [tymczasem] grał na cytrze.


Zobacz rozdział