1 Sm 2,34

HELI I SAMUEL
Karygodne czyny synów Helego
2 34 Znakiem, że to się spełni, będzie to, co się zdarzy twoim dwom synom, Chofniemu i Pinchasowi: obydwaj zginą tego samego dnia.


Zobacz rozdział