1 Sm 2,35

HELI I SAMUEL
Karygodne czyny synów Helego
2 35 Ustanowię sobie kapłana wiernego, który będzie postępował według mego serca i pragnienia. Zbuduję mu dom trwały, a on będzie chodził przed obliczem mego pomazańca na zawsze.


Zobacz rozdział