1 Sm 2,5

HELI I SAMUEL
Ofiarowanie Samuela na służbę Bożą
2 5 za chleb najmują się syci, a głodni [już] odpoczywają, niepłodna rodzi siedmioro, a wielodzietna więdnie.