1 Sm 2,8

HELI I SAMUEL
Ofiarowanie Samuela na służbę Bożą
2 8 Z pyłu podnosi biedaka, z barłogu dźwiga nędzarza, by go wśród możnych posadzić, by dać mu tron zaszczytny. Do Pana należą filary ziemi: na nich świat położył.