1 Sm 20,13

SAUL I DAWID
Jonatan po przyjacielsku ostrzega Dawida
20 13 Niech Pan to uczyni Jonatanowi i tamto dorzuci*, jeśli w wypadku, gdy mojemu ojcu spodoba się wyrządzić ci krzywdę, nie zawiadomię cię bezpośrednio i nie odprawię tak, abyś mógł odejść spokojnie. A Pan niech będzie z tobą, tak jak był [przedtem] z moim ojcem.


Przypisy

20,13 - Zob. Rt 1,17.

Zobacz rozdział