1 Sm 21,7

SAUL I DAWID
Dawid w Nob
21 7 Dał więc kapłan ów święty chleb, gdyż nie było innego chleba prócz pokładnego, usuwanego sprzed oblicza Pana w tym celu, by w dzień usunięcia położyć chleb świeży.


Zobacz rozdział