1 Sm 22,1

SAUL I DAWID
Dawid w Adullam i Mispe
22 1 Dawid uciekł stamtąd i schronił się w jaskini Adullam. Kiedy dowiedzieli się o tym jego bracia i cała rodzina jego ojca, udali się do niego.


Zobacz rozdział