1 Sm 22,20

SAUL I DAWID
Zemsta Saula na kapłanach z Nob
22 20 Uszedł cało jeden tylko syn Achimeleka, syna Achituba, imieniem Abiatar*, który schronił się u Dawida.


Przypisy

22,20 - Hebr. Ebjatar.

Zobacz rozdział