1 Sm 24,6

SAUL I DAWID
Dziwne spotkanie w jaskini Engaddi
24 6 Potem jednak zadrżało serce Dawida z powodu odcięcia poły należącej do Saula*.


Przypisy

24,6 - Por. 1 Sm 18,4.

Zobacz rozdział