1 Sm 24,7.11

SAUL I DAWID
Dziwne spotkanie w jaskini Engaddi
24 7 Odezwał się też do swych ludzi: «Niech mię broni Pan przed dokonaniem takiego czynu przeciw mojemu panu i pomazańcowi Pańskiemu*, bym miał podnieść rękę na niego, bo jest pomazańcem Pańskim». 11 Dzisiaj na własne oczy mogłeś zobaczyć, że Pan wydał cię w jaskini w moje ręce. Namawiano mnie, abym cię zabił, a jednak oszczędziłem cię, mówiąc: Nie podniosę ręki na mego pana, bo jest pomazańcem Pańskim.


Przypisy

24,7 - Powiedzenie to i jego kontekst są bardzo podobne do opisu w 1 Sm 26 (por. zwł. w. 1 Sm 26,9). Przekazanie podobnego wydarzenia przez autora tym bardziej okazuje wspaniałomyślność Dawida, zwłaszcza jego szacunek dla króla jako pomazańca Bożego.

Zobacz rozdział