1 Sm 25,1

SAUL I DAWID
Śmierć Samuela
25 1 Tymczasem umarł Samuel. Wszyscy Izraelici zebrali się, by go opłakiwać, i pochowali go w jego posiadłości w Rama.
Abigail
Dawid zaś wyruszył i udał się na pustynię Paran.


Zobacz rozdział