1 Sm 3,12n

HELI I SAMUEL
Widzenie Samuela
3 12 W dniu tym dokonam na Helim wszystkiego, co mówiłem o jego domu, od początku do końca. 13 Dałem mu poznać, że ukarzę dom jego na wieki za grzech, o którym wiedział: synowie jego bowiem ściągają na siebie przekleństwo*, a on ich nie skarcił.


Przypisy

3,13 - Inni popr. wg LXX: "bluźnią Bogu".

Zobacz rozdział