1 Sm 31,11

SAUL I DAWID
Śmierć Saula i Jonatana
31 11 Gdy usłyszeli mieszkańcy Jabesz w Gileadzie o tym, jak Filistyni postąpili z Saulem,


Zobacz rozdział