1 Sm 8,2

SAMUEL I SAUL
Król-człowiek zamiast Boga*
8 2 Pierworodny syn jego nazywał się Joel, drugiemu było na imię Abiasz: sądzili oni w Beer-Szebie.


Przypisy

8,1 - Powstanie królestwa izraelskiego jest wydarzeniem ważnym w historii narodu. Już dawno był on podzielony na dwa obozy: jeden, który żądał króla, drugi, który temu się sprzeciwiał. Por. Sdz 8,22; Sdz 9,1n; 1 Sm 9,1-10; 1 Sm 10,17-24; 1 Sm 12.

Zobacz rozdział