1 Tes 1,1

Adres
1 1 Paweł, Sylwan i Tymoteusz* do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój!


Przypisy

1,1 - Współpracownicy Apostoła znani z Dz i Listów (Dz 15,22; 1 Kor 4,17; 2 Kor 1,19; 1 Tm 1,2; 2 Tm 1,2). "Sylwan" w Dz nosi skrócone imię: Sylas.

Zobacz rozdział