1 Tes 3,1-6

Posłannictwo Tymoteusza
3 1 Dlatego nie mogąc tego znosić, postanowiliśmy sami* pozostać w Atenach, 2 a Tymoteusza, brata naszego i sługę Bożego w głoszeniu Ewangelii Chrystusa, wysłaliśmy, aby was utwierdził i umocnił w waszej wierze*, 3 tak aby nikt się nie chwiał pośród tych ucisków. Po to bowiem, jak wiecie, zostaliśmy ustanowieni. 4 Albowiem gdy pośród was przebywaliśmy, zapowiadaliśmy wam, że będziemy cierpieć ucisk, co też, jak wiecie, się stało*. 5 Dlatego nie mogąc tego dłużej znosić, posłałem [go], aby zbadał wiarę waszą, czy przypadkiem nie zwiódł was kusiciel i czy trud nasz nie okazał się daremny. 6 Teraz - kiedy Tymoteusz od was wrócił do nas* i kiedy doniósł nam radosną wieść o wierze i miłości* waszej, a i o tym, że zawsze zachowujecie o nas dobrą pamięć i że bardzo pragniecie nas zobaczyć, podobnie jak my was -


Przypisy

3,1 - Por. Dz 17,14nn. Określenie to zapewne dotyczy Pawła i Sylwana.
3,2 - Por. Dz 17,14n; 2 Kor 1,1.
3,4 - Por. Dz 14,22.
3,6 - "Do nas" - por. Dz 18,5; "miłości" - na opuszczenie "nadziei" między "wiarą" a "miłością" (jak np. w 1 Kor 13,13) może wpłynęło to, że adresaci źle rozumieli tę cnotę. Por. 2 Tes 1,3.

Zobacz rozdział