1 Tm 1,18

Ponowienie nakazu
1 18 Ten właśnie nakaz poruczam ci, Tymoteuszu, dziecko [moje], po myśli proroctw, które uprzednio* wskazywały na ciebie: byś wsparty nimi toczył dobrą walkę,


Przypisy

1,18 - Aluzja do proroctw głoszonych przez charyzmatyków przy powołaniu Tymoteusza.

Zobacz rozdział