1 Tm 2,6

Zalecenie wspólnych modłów za wszystkich
2 6 który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie*.


Przypisy

2,6 - Por. Ga 4,4n; Ef 1,10; Ef 5,2; Tt 2,14.

Zobacz rozdział