1 Tm 4,1

Przestroga przed błędnymi naukami
4 1 Duch zaś otwarcie mówi*, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów.


Przypisy

4,1 - Przez obdarzonych charyzmatami.

Zobacz rozdział