1 Tm 6,11

Zachęta do wiernej służby
6 11 Ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością!


Zobacz rozdział