1 J 1,1-3

Prolog
1 1 [To wam oznajmiamy]*, co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie* życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce - 2 bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione - 3 oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo* z nami. A mieć z nami współuczestnictwo znaczy: mieć je z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem.


Przypisy

1,1 - "Oznajmiamy" itd. - słowa w nawiasie zapożyczone z wiersza 3 dla jaśniejszego zrozumienia myśli Autora; "o Słowie" - tj. Synu Bożym; por. J 1,1-14.
1,3 - Por. J 17,21; 2 Kor 13,13; Kol 1,12nn.

Powiązane utwory

To, co było od początku V. Toscani - 1 J 1,1-3

Exsultate Deo - 1-głosowy

Zobacz rozdział