1 J 2,22

Należy wystrzegać się nauczycieli fałszu
2 22 Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie jest Antychrystem, który nie uznaje Ojca i Syna.


Zobacz rozdział