1 J 4,1

Musimy strzec się Antychrystów i świata
4 1 Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga*, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie.


Przypisy

4,1 - Tzn. czy są to prawdziwe charyzmaty (por. 2 Kor 11,14; 2 Kor 13,5; 1 Tes 5,21).

Zobacz rozdział