1 J 4,20

Bóg jest źródłem prawdziwej miłości, wiary i życia
4 20 Jeśliby ktoś mówił: «Miłuję Boga», a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi.


Zobacz rozdział