1 J 5,14

Epilog: Wartość i skuteczność modlitw a grzesznicy
5 14 Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą.


Zobacz rozdział