1 Krl 1,22

SPRAWA NASTĘPSTWA PO DAWIDZIE
Spisek Adoniasza, udaremniony przez proroka Natana
1 22 A oto, gdy jeszcze mówiła z królem, przyszedł prorok Natan.


Zobacz rozdział