1 Krl 1,50

SPRAWA NASTĘPSTWA PO DAWIDZIE
Król Dawid mianuje swym następcą Salomona (970-931)
1 50 Adoniasz też zląkł się Salomona, powstał i poszedł, a następnie uchwycił za rogi ołtarza*.


Przypisy

1,50 - Por. Wj 27,2; uciekając się do ochrony prawa (Wj 21,13n), zabraniającego zabijać bez wyroku sądowego tych, którzy uchwycili rogi ołtarza całopalenia przed przybytkiem.

Zobacz rozdział