1 Krl 10,29

STOSUNKI Z ZAGRANICĄ
Dochody królewskie i bogactwo Salomona
10 29 Wywożono i sprowadzano z Musri rydwan za sześćset srebrników*, a konia za sto pięćdziesiąt. Tak samo za ich pośrednictwem sprowadzano je dla wszystkich królów chetyckich i aramejskich.


Przypisy

10,29 - Czyli syklóws, por. 1 Krl 10,16.

Zobacz rozdział