1 Krl 11,22

KU SCHYŁKOWI
Wrogowie Salomona. Jeroboam
11 22 Na to faraon odrzekł mu: «Czy ci czego brakuje przy mnie i dlatego pragniesz iść do twego kraju?» A on rzekł: «Nie, ale zechciej mnie wysłać!»*


Przypisy

11,22 - LXX dod.: "Udał się zatem Hadad do swego kraju".

Zobacz rozdział